Calculaties op elk niveau

Een grootschalig bouwproject of kleine verbouwing van een woning? Van budgetramingen tot detailbegrotingen. Bouwkonsult realiseert het voor ieder project. Deskundig, helder en goed.

Budgetramingen
Bouwkonsult ondersteunt en ontlast onder meer aannemers, projectontwikkelaars en architecten met het opstellen van budgetramingen van bouwkosten. Dit geldt voor ramingen op uiteenlopende vlakken:

  • Raming op basis van kengetallen
  • Bouwdelenraming
  • Elementenraming
  • Elementenbegroting
  • Hoeveelhedenstaat

Inschrijfbegroting
Wij calculeren de projecten conform de actuele STABU-normering of volgens de NL/SfB-codering. De begroting wordt genormeerd op basis van de huidige markt. Op verzoek verzorgen wij ook de bouwplaatskosten en vragen, spiegelen en verwerken we de offertes van onderaannemers. Tussentijdse bijstellingen en eventuele aanpassingen worden adequaat doorgevoerd.

Bouwkundig advies
Naast het opstellen van calculaties en budgetramingen van bouwkosten denken wij met u mee in het voortraject en bij de uitvoering van projecten. Denk aan advies over:

  • Optimalisaties
  • Alternatieven: prijs-/tijdbesparende oplossingen
  • Verschillende bouwmethodieken
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Opstellen technische omschrijving of bouwkundig bestek

Meer hulp nodig?
Wilt u dat wij de complete afhandeling van een project met de onderaannemers voor u overnemen? Dat kan! Laat u in goed overleg geheel ontzorgen. Wij kijken welke onderdelen aangevraagd moeten worden, versturen de aanvragen, staan onderaannemers bij vragen te woord en controleren en verwerken daadwerkelijk de binnengekomen offertes. Zo bespaart u veel tijd en zorgen!

Op zoek naar een betrouwbare partner voor uw

Vraag een afspraak aan!

* Verplichte velden

Wij werken onder andere voor: